[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Tue, Sep 02, 2003 at 01:14:47PM +0200, Krzysztof Krzyzaniak wrote:
> > > Jak już eloy raczył zauważyć: ddtp. Zresztą sam pisałem o tym na listę
> > > jakiś miesiąc temu.
> > Sorry, ale co ma wspólnego projekt tłumaczenia opisów pakietów z ich
> > szablonami debconfa?
> 
> To będzie dobry link: http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot0

The requested URL /intl/l10n/po-debconf/pot0 was not found on this server.

Kiedyś pewnie będzie dobry ;)
-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: pgp_PASA9HNbt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: