[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Tue, Sep 02, 2003 at 04:02:04PM +0200, Bartosz Feński aka fEnIo wrote:
> On Tue, Sep 02, 2003 at 03:54:07PM +0200, Emil wrote:
> > > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot
> > > 
> > czyli pliki na;
> > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl
> > i na:
> > http://ddtp.debian.org/stats/debconf/index.en.html są tylko w innym
> > stadium rozwoju i w innym formacie (treść ta sama). Tylko po co to
> > wszystko?  Czy pliki z ddtp.debian.org po przejściu przez wszystkie
> > review zostają zamienione na po i trafiają na
> > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl ?
> Ja nie mam zielonego pojęcia... w ogóle widzę jeden wielki chaos :/

Do paczek nie jest automatycznie nic dodawane. Przetłumaczone szablony
trzbea przesłać opiekunowi paczki.

  eloy
-- 
-------e-l-o-y-----------e-l-o-y-@-t-r-a-n-s-i-l-v-a-n-i-a-.-e-u-.-o-r-g------

               język jest po to by go wytykać na wiatr na mgłęReply to: