[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Mikael Magnusson:
> Om man även vill använda svensk sorteringsordning, valuta- , nummer-, 
> tid- och datumformatering så finns det några till variabler som behöver 
> tilldelas: LC_COLLATE, LC_MONETARY, LC_NUMERIC och LC_TIME. Språket på 
> bl.a. felmeddelandena styrs av LC_MESSAGES. Och som redan framkommit så 
> bestämmer LC_CTYPE bl.a. teckenkodningen.

Var dock försiktig med sorteringsordningen. Vissa skript antar att
sort beter sig enligt POSIX och kan få problem annars. Det har hänt
mig en gång. Naturligtvis borde skripten sätta LC_ALL=C när de kör
sort och behöver en sådan sorteringsordning men vissa skript är gamla
och/eller slarvigt skrivna.

Ett annat tips är att man kan använda kommandot "locale" för att se
vilka locale-variabler som finns och deras aktuella värden.

-- 
PelleReply to: