[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Per Olofsson:

> Var dock försiktig med sorteringsordningen. Vissa skript antar att
> sort beter sig enligt POSIX och kan få problem annars.

Till exempel? Jag har kört med LC_ALL=sv_SE.ISO8859-1 (och LANG=sv) i
flera år nu och har inte märkt några problem av den typen.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: