[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Henrik Edberg:
> En fråga bara. Är det verkligen nödvändigt att köra en 
> "dpkg-reconfigure console-data"?
> Jag får svenska tecken i console helt utan att köra "dpkg-reconfigure 
> console-data", men det kanske beror på att det konfigureras automatikst 
> av "apt-get install locales"?

Paketet console-data bestämmer vilken tangentbordslayout du får. Du
kanske redan har konfigurerat tangentbordslayout vid installationen
eller något sånt.

-- 
PelleReply to: