[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)
benke@snere.com wrote:
> Det funkar nu;)
> 
> sua till root.
> dpkg-reconfigure locales
> välj se_xxxxxxx i listan.
> nano /etc/environment
> detta ska finnas i filen:
> LANG=sv_SE
> LC_ALL=sv_SE
> LC_CTYPE=sv_SE.ISO-8859-1
> spara o avsluta nano
> logga ut o logga in igen...(vet inte hur man tvingar omstart av shell i
> linux?? i freebsd räcker det med att skriva rehash)
> funkar;)
> 

ev. bash -login

minns inte riktigt..

/Samuel


> 
> 
>>apt-get install locales
>>
>>tror jag kan vara bra...
>>
>>
>>sedan har jag dessa i min egen  ~/.bashrc  så det bara gäller mig..
>>
>>
>>LESSCHARSET=latin1; export LESSCHARSET
>>
>>export LANG=sv_SE
>>export LANGUAGE=sv_SE
>>export LC_ALL=sv_SE
>>
>>
>>
>>
>>vill du sedan kunna skriva lite svenska tecken i consolen också så kan
>>du behöva fippla lite i /etc/inputrc
>>
>>
>>du får väl säga till om du behöver den informationen...
>>
>>
>>å andra sidan tycks det som om Debian håller på att byta till UTF-8 så
>>dessa inställningar kanske är utdaterade...
>>
>>
>>/Samuel
>>
>>Ps. ursäkta ni som fick detta två gånger. Missade skicka det till
>>listan... Ds.
>>
>>
>>benke@snere.com wrote:
>>
>>>>>hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
>>>>>Det funkar i X men inte i consollen.
>>>>
>>>>dpkg-reconfigure console-common
>>>>
>>>>*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
>>>>
>>>>
>>>dpkg-reconfigure console-common [enter]
>>>Looking for keymap to install:
>>>NONE
>>>
>>>sen kommer prompten tillbaka?!?
>>>
>>>skumt?!
>>>
>>>/Benke
>>>
>>>
>>
>>--
>>Free computer support at
>>http://www.suggestafix.com
>>
>>
>>--
>>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>>listmaster@lists.debian.org
>>
>>
> 
> 
> 
> 

-- 
Free computer support at
http://www.suggestafix.comReply to: