[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)



On Mon, 16 Aug 2004 15:46:57 +0200
Henrik Edberg <henrik.edberg@bahnhof.se> wrote:

> Nice, det funkar! :)
> 
> Var hittar jag mer information om detta? Trevligt att ha åäö men mindre 
> trevligt när tar säger:
> 
> bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
> tar: Child returned status 2
> tar: Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel
> 
> Fattar ju knappt vad tar menar :P ... Måste klura ut hur jag ändrar så 
> jag bara får svenska keybmap:en och inte resten.
> 
> / H
> 
> benke@snere.com wrote:
> 
> >Det funkar nu;)
> >
> >sua till root.
> >dpkg-reconfigure locales
> >välj se_xxxxxxx i listan.
> >nano /etc/environment
> >detta ska finnas i filen:
> >LANG=sv_SE
> >LC_ALL=sv_SE
> >LC_CTYPE=sv_SE.ISO-8859-1
> >spara o avsluta nano
> >logga ut o logga in igen...(vet inte hur man tvingar omstart av shell i
> >linux?? i freebsd räcker det med att skriva rehash)
> >funkar;)
> >
> >
> > 
> >
> >>apt-get install locales
> >>
> >>tror jag kan vara bra...
> >>
> >>
> >>sedan har jag dessa i min egen ~/.bashrc så det bara gäller mig..
> >>
> >>
> >>LESSCHARSET=latin1; export LESSCHARSET
> >>
> >>export LANG=sv_SE
> >>export LANGUAGE=sv_SE
> >>export LC_ALL=sv_SE
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>vill du sedan kunna skriva lite svenska tecken i consolen också så kan
> >>du behöva fippla lite i /etc/inputrc
> >>
> >>
> >>du får väl säga till om du behöver den informationen...
> >>
> >>
> >>å andra sidan tycks det som om Debian håller på att byta till UTF-8 så
> >>dessa inställningar kanske är utdaterade...
> >>
> >>
> >>/Samuel
> >>
> >>Ps. ursäkta ni som fick detta två gånger. Missade skicka det till
> >>listan... Ds.
> >>
> >>
> >>benke@snere.com wrote:
> >>  
> >>
> >>>>>hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
> >>>>>Det funkar i X men inte i consollen.
> >>>>>     
> >>>>>
> >>>>dpkg-reconfigure console-common
> >>>>
> >>>>*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
> >>>>
> >>>>
> >>>>    
> >>>>
> >>>dpkg-reconfigure console-common [enter]
> >>>Looking for keymap to install:
> >>>NONE
> >>>
> >>>sen kommer prompten tillbaka?!?
> >>>
> >>>skumt?!
> >>>
> >>>/Benke

som sagt: dpkg-reconfigure -plow console-common
att ändra bootlayout kräver att man i debconf har prioritet låg på frågorna.

Hälsningar
-- 
Christian   .-.  Bjälevik
Jabber.org  /v\   nafallo
ICQ UIN   // \\  60036598
Linux User /(  )\ [344682]
GPG Key ID  ^^-^^  19282112
    Key fingerprint
  D484 6D39 1C57 AC55 4547
  9884 0B1C 09B3 1928 2112



Reply to: