[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtTackar, hade just fått de beskedet..och det fungerar..mycket tack!!On Sat, 21 Feb 2004, Henrik Enberg wrote:

> Thomas <thomas@teg.pp.se> writes:
>
> > Jajamensam..pekar på uxterm..vad göra åt detta måntro?
>
> Som root:
>
> # update-alternatives --config x-terminal-emulator
>
> Och välj den du vill använda.
>Reply to: