[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtHAr hittat en lösning av sorts

Problemet verkar vara följande;

om t.ex pine startas genom x-terminal-emulator får jag locales problem,
men om jag däremot startar pine t.ex genom följande kommando xterm -e
/usr/bin/pine då fungerar locales.

Frågan är nu vad är egentligen x-terminal-emulator, dvs hur förhåller
detta till en vanlig xterm session?

Thomas
Reply to: