[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtThomas:

> om jag får felmeddelande
> "Warning: locale not supported by C library, locale unchanged"
> var ligger felet?

Antingen så har du valt lokalen felaktigt. Om du ger kommandot

  locale

på kommandoraden, vad får du då för svar?

Eller så har du inte byggt lokalfilerna ordentligt. Skriv

  locale-gen

och se om det hjälper. Annars kan du behöva köra

  dpkg-reconfigure locales

och se till att önskad lokal är markerad.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: