[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtOn Sat, Feb 21, 2004 at 20:28 +0100, Thomas wrote:
> Jajamensam..den pekar på uxterm...vad göra åt detta måntro?

Gör "update-alternatives --config x-terminal-emulator" som root och
välj vanliga xterm.

-- 
PelleReply to: