[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtOn Sat, Feb 21, 2004 at 19:34 +0100, Thomas wrote:
> Frågan är nu vad är egentligen x-terminal-emulator, dvs hur förhåller
> detta till en vanlig xterm session?

x-terminal-emulator är en symlänk i /etc/alternatives. Gör
"update-alternatives --display x-terminal-emulator" så ser du vad den
är satt till. Den kanske pekar på uxterm (xterm i UTF-8-läge)?

-- 
PelleReply to: