[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtThomas <thomas@teg.pp.se> writes:

> Jajamensam..pekar på uxterm..vad göra åt detta måntro?

Som root:

# update-alternatives --config x-terminal-emulator

Och välj den du vill använda.Reply to: