[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

språkproblem som vanligtHej

en liten lustig grej

om jag får felmeddelande
"Warning: locale not supported by C library, locale unchanged"
var ligger felet?

Detta dyker till exempel upp vid kommandot
 x-terminal-emulator -T "Pine" -e /usr/bin/pine

och får till följd viss problem med åäö

Tilläggas kan att om jag startar xterm och sen startar pine har jag inga
problem...förstår inte riktigt var "locale" problemet kan ligga?

ThomasReply to: