[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligt
On Thu, 19 Feb 2004, Peter Karlsson wrote:

> Thomas:
>
> > om jag får felmeddelande
> > "Warning: locale not supported by C library, locale unchanged"
> > var ligger felet?
>
> Antingen så har du valt lokalen felaktigt. Om du ger kommandot
>
>   locale
>
> på kommandoraden, vad får du då för svar?
>
> Eller så har du inte byggt lokalfilerna ordentligt. Skriv
>
>   locale-gen
>
> och se om det hjälper. Annars kan du behöva köra
>
>   dpkg-reconfigure locales
>
> och se till att önskad lokal är markerad.
>
> --
> \\//
> Peter - http://www.softwolves.pp.se/
>   I do not read or respond to mail with HTML attachments.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>
Så här ser det ut nät jag kör locales

LANG=sv_SE
LC_CTYPE=sv_SE
LC_NUMERIC="sv_SE"
LC_TIME="sv_SE"
LC_COLLATE="sv_SE"
LC_MONETARY="sv_SE"
LC_MESSAGES="sv_SE"
LC_PAPER="sv_SE"
LC_NAME="sv_SE"
LC_ADDRESS="sv_SE"
LC_TELEPHONE="sv_SE"
LC_MEASUREMENT="sv_SE"
LC_IDENTIFICATION="sv_SE"
LC_ALL=

är det nåt som är fel?
Reply to: