[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtMuchas gracias....du är ett geni, en veritabel sanningskälla...det ta mig
fan fungerar finfint med x-terminal-emulator nu...tackar tackar

Thomas


On Sat, 21 Feb 2004, Per Olofsson wrote:

> On Sat, Feb 21, 2004 at 20:28 +0100, Thomas wrote:
> > Jajamensam..den pekar på uxterm...vad göra åt detta måntro?
>
> Gör "update-alternatives --config x-terminal-emulator" som root och
> välj vanliga xterm.
>
> --
> Pelle
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: