[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Rädda data från skadad hårddisk (FAT32)Hej!

Jag försöker rädda data från en hd som är skadad på en del sektorer. Den
har blivit utsatt för stora vibrationer/slag medan den varit avstängd, så
jag misstänker att skadorna inskränker sig till vissa ganska väl
avgränsade delar.

När jag bad dd att läsa stora block med data gav den upp så fort den
stötte på en trasig sektor, så jag gjorde istället en loop där jag lät dd
läsa en sektor i taget. Det fungerade ända tills den överskred något
tröskelvärde på antal trasiga sektorer, då ide-drivrutinen stängde av all
läsning från den disken.

Fråga 1: Kan jag forcera läsning från den disken även när detta
tröskelvärde överskridits?

Fråga 2: Är jag ute och cyklar? Finns det bra verktyg för Linux för att
"rädda vad som räddas kan" från en FAT32 partition?

mvh,
/Martin Leben
-- 
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to. Please don't CC me on replies.Reply to: