[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rädda data från skadad hårddisk (FAT32)On Wed, Feb 04, 2004 at 13:38 +0100, Martin Leben wrote:
> Fråga 1: Kan jag forcera läsning från den disken även när detta
> tröskelvärde överskridits?

Det finns ett program som heter ddrescue som ska kunna göra det du
vill, fast hur den löser det där med kärnan vet jag inte. Kanske står
något om det i dokumentationen.

> Fråga 2: Är jag ute och cyklar? Finns det bra verktyg för Linux för att
> "rädda vad som räddas kan" från en FAT32 partition?

testdisk kanske. Har dock inte prövat det själv heller, men hört att
det ska vara bra.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: