[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Powerbook motsvarighet på pcOn Wed, 04 Feb 2004 [15:34],
  David Röhr (david@rohr.nu) wrote:

> Hur det är med Kmail vet jag inte, eftersom jag använder Gentoo.

eftersom jag använder Gnome menar jag givetvis.


/d, som sov dåligt inatt och försöker ta igen det med RedBull.

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: