[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rädda data från skadad hårddisk (FAT32)Hej Martin,

"Martin Leben" <martin-1234@leben.nu> writes:
>
> När jag bad dd att läsa stora block med data gav den upp så fort den
> stötte på en trasig sektor, så jag gjorde istället en loop där jag lät dd
> läsa en sektor i taget. Det fungerade ända tills den överskred något
> tröskelvärde på antal trasiga sektorer, då ide-drivrutinen stängde av all
> läsning från den disken.

du kan försöka ddrescue (men jag har själv inga erfarenheter med den).


Jürgen

-- 
Jürgen Stuber <stuber@loria.fr>
http://www.loria.fr/~stuber/Reply to: