[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rädda data från skadad hårddisk (FAT32)v

Martin Leben wrote:
> Hej!
> 
> Jag försöker rädda data från en hd som är skadad på en del sektorer. Den
> har blivit utsatt för stora vibrationer/slag medan den varit avstängd, så
> jag misstänker att skadorna inskränker sig till vissa ganska väl
> avgränsade delar.
> 
> När jag bad dd att läsa stora block med data gav den upp så fort den
> stötte på en trasig sektor, så jag gjorde istället en loop där jag lät dd
> läsa en sektor i taget. Det fungerade ända tills den överskred något
> tröskelvärde på antal trasiga sektorer, då ide-drivrutinen stängde av all
> läsning från den disken.
> 
> Fråga 1: Kan jag forcera läsning från den disken även när detta
> tröskelvärde överskridits?
> 
> Fråga 2: Är jag ute och cyklar? Finns det bra verktyg för Linux för att
> "rädda vad som räddas kan" från en FAT32 partition?
> vv

Det är inget Linux verktyg, med dock ett väldigt bra verktyg som räddat
data åt mig flera gånger. Det heter R-studio  och kan hittas på
http://www.r-studio.com/

du kan testa med Demoversionen och om du sedan tycker det är värt att
köpa en skarp version för att återfå alla data så kan du göra det utan
att behöva köra programmet igen. Demoversionen kan nämligen spara en
Image av disken.


/Samuel> mvh,v
> /Martin Leben

-- 
Free computer support at
http://www.suggestafix.comReply to: