[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rädda data från skadad hårddisk (FAT32)
Jag försöker rädda data från en hd som är skadad på en del sektorer. Den
har blivit utsatt för stora vibrationer/slag medan den varit avstängd, så
jag misstänker att skadorna inskränker sig till vissa ganska väl
avgränsade delar.

När jag bad dd att läsa stora block med data gav den upp så fort den
stötte på en trasig sektor, så jag gjorde istället en loop där jag lät dd
läsa en sektor i taget. Det fungerade ända tills den överskred något
tröskelvärde på antal trasiga sektorer, då ide-drivrutinen stängde av all
läsning från den disken.
använd dd_rescue! ladda hem en knoppix och kör, funkar finfint ...eller...
köp getdataback for fat från http://www.runtime.org/ vilket brukar lösa biffen fint på trasiga filsystem.

Fråga 1: Kan jag forcera läsning från den disken även när detta
tröskelvärde överskridits?
dd_rescue

Fråga 2: Är jag ute och cyklar? Finns det bra verktyg för Linux för att
"rädda vad som räddas kan" från en FAT32 partition?
dd_rescue hade jag börjat med om du måste använda linux annars getdataback

Vänlige(n),
Joakim NordbergReply to: