[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm-configOn Wed, Aug 07, 2002 at 10:55:33PM +0200, lasse wrote:
> 
> Som root på burk1 kör jah i ett xterm xhost +
> sedan loggar jag in på burk2 via ssh2 som en vanlig anv , och verifierar att $DISPLAY är satt till burk1:0
> sen försöker jag starta xeyes, men får felmedelandet "Error: Can't open display:burk1"
> xmms samma sak fast texten "** CRITICAL **: Unable to open display"
> 
> några tipps?

Jag hittar det inte nu, men jag har för mig att XFree86 4.x har en inställning huruvida
den ska lyssna på tcp eller inte, och att den som default är avstängd.

    /ClackeReply to: