[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvec klare här.. . Designfels-exFredrik Jagenheim wrote:
> On Wed, Aug 07, 2002 at 02:18:54PM +0200, Daniel Mose wrote:
> > 
> > Eftersom jag själv gått i program-utvecklingstankar, och 
> > faktiskt tycker att detta med versionsnummer är tämligen
> > korkat så som det visat sig, så har jag plockat fram
> > en lite egen variant av debians metod:
> > [..megasnip..]
> 
> Du glömmer att tanken med versionsnummer är att när du får tillbaka
> feedback från dina användare, är du rätt tacksam om du vet vilken
> version de har.
Det är ju sant förstås. Dock kan man genom att använda Initial-
bokstäver som betyder olika saker beroende på vart man placerar 
dem mellan punkter, effektivt undvika varje form av korkad 

"Vem har störst nummer"-jämförelse.

Om man t ex bara byter ut siffrorna mot bokstäver rakt 
av har man ju egentligen inte löst nånting. eftersom 
version "Redhat T" i regel förväntas vara "mycket bättre" än 
t ex version Debian D.

Dock antar jag att CVS (och liknande, vet inte ett smack här) 
bygger på att man måste ha siffror med punkter emellan som går
i nummerordning.
Så där finns antagligen ett rätt så stort bekymmer med min 
något fantasifulla och flyktiga ide'.
 
> Sen att hoppa från 2.3 till 7 för att marknadsförarna vill det är en
> helt annan sak.
> 
> //Fredde

Jag tror dessvärre att detta oskick inte går att avhjälpa
med protester. Till och med AMD har ju insett det hopplösa
med att sälja processorer, som är märkta med rätt Mhz-tal
och i stället jämför egna prestandan med Intels klock-
frekvenser. 

Vänligen 
/DanielReply to: