[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvec klare här... Designfels-exMikael Johansson wrote:
> > > Sun har ju på något sätt sluppit att bli måltavla i versionnummerjakten.
> > > Fråga mig inte hur. Men de har ju aldrig heller haft samma incitament
> att
> > > marknadsföra just programvaran.
> >
> > Nja.. De hopppade ju från 2.6 till 7, så helt utanför är de väl inte ;)
> 
> Ja jävlar i brallan... de är också förtappade. Till och med Slackware har
> gjort något liknande... jag tvår mina renläriga händer! :))
> 
> Allvarligt talat så är det ju störtlöjligt, men man ska nog inte skylla på
> Sun eller Slackware, utan på marknadsförarna som inget bättre hittar än att
> skylta med siffror.

Versionsnummershysterin är heller inget specifikt för datorer.
Kika på Saab t ex. skulle de skriva ut alla sina nollor efter 9:an
så får de snart använda hela bakluckan till detta. =)

 
> Var inte orsaken till att slackware gjorde det för att folk började fråga
> efter när Slackware skulle börja Linux 7.0? Vem orkar bry sig egentligen om
> vilket versionsnummer de har.

Eftersom jag själv gått i program-utvecklingstankar, och 
faktiskt tycker att detta med versionsnummer är tämligen
korkat så som det visat sig, så har jag plockat fram
en lite egen variant av debians metod:

testing, unstable, frozen, stable
(rätta mig om ovanstående är inkomplett.)

Min "tjusiga" versioning-ide' bygger på vissa biologiska 
utvecklingsfaser som ju är allmänt gripbara: 
( alltså evolution, som någon så tjusigt påpekade ovan )

Obs! Nedanstående Presentation finns än så länge bara i min 
egen skalle, och är inte helt och hållet utvecklad, och alltså
inte mogen för kritisk granskning direkt ( Alltså Iden är på
stadiumet Insemina enligt nedan ;) ).

Det kan vara kul att kika på den som ett möjligt alter"nativ" ;)
om inget annat. Ni får gärna kritisera väldigt mycket. 
Försöker bara urskulda mig lite grann för detta dumma påfund.

-------------------------------------------------------------
Versions- eller klassningssystemside':

Insemina: Spridande av En program- eller funktions- ide

Embryo: Första grövre utvecklingsfasen av ovanstående ide'

Featus: Programmet/Funktionen tar form och vissa inbyggda
	 funktioner börjar fungera.

Baby:  Programmet/Funktionen har blivit självständigt och 
	 någorlunda fungerande. Men behöver ständig omvårdnad 
	 av utvecklarna.

Child:  Programmet Utvecklas snabbt genom beta-testning	  	 
	 Barnsjukdomar klaras av.  
  Small ?
  School?

Pubus:	 Programmet börjar få vuxna egenskaper, men behöver
	 Omvandlas, (användaranpassas).

Teen:	 Grundprogrammet är färdigformat, och utvecklarna ägnar
	 sig åt att utveckla önskvärda tilläggsfunktioner  
	 ( Många befintliga programs funktion brukar bli sämre 
	 just i denna fas, och utvecklarna kan vilja gå skilda
	 vägar. )    	     

Adult:  En fullvuxen version, utan eller med väldigt få och små
	 fel. Här finns förstås utrymme för olika varianter
	 ( s.k.forks ) beroende på olika inriktning där 
	 inriktningen är specad beroende till vem programmet
	 vänder sig.

Mature: Programmet/Varianterna är i full produktion på en marknad.

H-ing:  Tiden börjar att hinna ikapp programmet, pga utveckling 
(aging)	 av t ex ny hårdvara som programmet inte, eller med viss 
	 svårighet ( t ex byte av standarder ) kan anpassa sig 
	 till. Trots detta pågår kanske febril utveckling för att 
	 försöka motverka just detta. 	 
	 
Old: 	 Programmet finns kvar som nisch-program, men har så stora 
	 brister att det inte kan användas i produktion, annat än 
	 för t ex bakåt-kompatibilitet. Utveckling pågår fort-
	 farande, om än i begränsad omfattning.
	 
Senile: Programmet hamnar nu i dammiga arkiv, men används fort-
	 arande av en del fantaster. Ingen utveckling dock.

Vintage: Står i kontrast till Senile, genom att programmet fått 
	 s.k. "Kultstatus", eller att vissa funktioner fortfarande 
	 är unika och behövda till vissa ändamål. Viss uteckling 
	 kan förekomma.

Lifted: 	Moderniserad Nyutgåva av ett gammalt, 
		utdaterat program.
		Utvecklingen är alltså fullt återupptagen. 	 

Regenerate: (samma som Lifted)

Dying: 	Används av ett försumbart antal människor.  
	Total-ute
------------------------------------------------------------------------

Jag har försökt att ovan inte använda samma 
begynnelsebokstäver, för att förenkla ev. 
bokstavsförkortningar.

Vänligen:
/DanielReply to: