[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xdm-configSom root på burk1 kör jah i ett xterm xhost +
sedan loggar jag in på burk2 via ssh2 som en vanlig anv , och verifierar att $DISPLAY är satt till burk1:0
sen försöker jag starta xeyes, men får felmedelandet "Error: Can't open display:burk1"
xmms samma sak fast texten "** CRITICAL **: Unable to open display"

några tipps?Reply to: