[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Wed, Aug 07, 2002 at 02:04:13PM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> Det måste den inte. boot-floopies maintainer har aviserat att Woody
> kommer bli sista med b-f. Det enda alternativet som idag existerar är
> debian-installer.

Att avisera redan nu var som kommar att komma vad som inte kommer att
komma etc. Är en del av grund problemet. Det är idag inga problem att
släppa en Debian Mjupp med Boot-floppies, frågan är om det finns något
annat nytt som gör det värt ett släpp. Så att Brandebn hade fått up lite
nya Xfree paket, när dessa är testade borde det finnas möjlighet till en
ny version och om inta allt för mycket annat grundlägade ändrar sig
varför skulle inte gamla hederliga boot-floppies fortfarande fungera på
alla 11 arkitekturer? (För de har väll inte ett bästföre datum, så fall
är det synd om Woody :)

> Så om du har något bättre system eller kan hjälpa till att få ut b-f
> till ytterligare en release på 11 arkitekturer. Eller helt enkelt

Jag ser alltså inte behover för en ny verion av boot-floppies, de
fungerar de är stabila, så varför skulle de behöve bytas ut innan
alternativet är klart? Versions hysteri? Men jag är inte maintainer och
specielt inte i politisk position att styra något eller så i debian jag
kommer bara med ideér. Hackar gör jag på att annat system. SOm mer
passar mina behov. Debian kör jag som Desktop, men jag jobar på
servrarna.

/ Balp

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgp2Cw62fFztU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: