[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian 11 webdav lentMissatge de Jordi Miguel <neoclimber@gmail.com> del dia dj., 26 d’ag.
2021 a les 18:44:
>
> Hola,
>
> Podries debugar la connexió dels clients Debian 11 utilitzant curl en
> aquelles maquines. Així podries descartar que sigui el davfs o el gvfs
> de Debian 11 els que tenen algun cosa que fa q vagin lents. Un exemple
> de crida curl contra NextCloud seria:
>
> curl -i -X PROPFIND --user 'usuari:pass' -v
> 'http://foo.tld/remote.php/dav/files/usuari/' --upload-file - -H
> "Depth: 1" <<end
> <?xml version="1.0"?>
> <a:propfind xmlns:a="DAV:">
> <a:prop><a:resourcetype/></a:prop>
> </a:propfind>
> end
>
> Això et retornaria el listat d fitxers de la carpeta d l'usuari que
> demanis. Si funciona sense lentitud almenys sabràs que el problema no
> es la comunicació entre el teu server i els clients, sino alguna cosa
> del client d WebDav que fas servir a Debian11.

ok, ho provo demà! per avui ja he fet el cupo d'hores ;) demà també
provo lu de canviar l'entorn d'escriptori.

Us vaig informant

Gràcies a tots per les aportacions :)

>
>
> Salutacions,
> Jordi
> --
> Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella.
>


Reply to: