[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian 11 webdav lentMissatge de Narcis Garcia <narcisgarcia@gilug.org> del dia dj., 26
d’ag. 2021 a les 18:21:
>
> Fins on jo sé, el client de NextCloud no munta cap unitat de xarxa sinó
> que sincronitza el contingut d'una carpeta local.
> Obrir la carpeta/directori i veure'n el contingut hauria d'anar igual de
> ràpid en una carpeta sincronitzada que qualsevol altra.

Hola, no estic utilitzant el client de nextcloud, estic utilitzant el
sistema de finestres per muntar la unitat de xarxa dav. Al fer-ho així
hi tens accés i no es munta cap directori en local

>
> Veig que als repositoris de Debian 10 hi havia la versió 2.5 del client
> de NextCloud, i als repositoris de Debian 11 hi ha la versió 3.1 , que
> canvia bastant en l'aparença de gestió.
> Però l'he provat i no sembla canviar res en la tècnica de sincronització.
>
> Comprova que altres directoris del mateix ordinador es llisten igual de
> lents amb un contingut equivalent.
>
>


Reply to: