[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Sector laboral - Ús de Debian/Software LliureBona tarda,

En primer lloc, perdoneu-me si aquest fil no és adient, i espero que
algú pugui comentar-ho si és el cas.

Fa temps que tinc curiositat sobre el sector on
treballem/investiguem/estudiem els integrants d'aquesta llista,
i saber si allà utilitzem o no la nostra estimada distribució,
software lliure en general o no és el cas.

Òbviament, donaré exemple i començaré jo mateix:
Sóc un (mal anomenat) científic de dades i treballo per a una
consultoria de Barcelona. Només dues persones utilitzem sistemes
operatius GNU/Linux perquè som molt tossuts, però la resta no. Sí és
cert que disposem de màquines virtuals CentOS per a temes productius.

El meu ordinador, no cal dir-ho, utilitza Debian (testing) :D
A veure si s'anima algú més a explicar el seu cas.

Salut! 

--
Joan Albert

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: