[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Sector laboral - Ús de Debian/Software LliureBones


[a casa]

A casa empro Debian Testing , amb escriptoris Mate o Xfce.


[a coneguts]

Els ensenyo a instal.lar-se i manegar-se amb una Linux Mint Mate.

Si l'ordinador és per nens/es llavors els ensenyo a instal.lar-se i
manegar-se amb una Linkat.

Si algú em demana que li instal.li un Windows li dic que no tinc cap usb
amb Windows ni sé d'on descarregar-lo.


[a la feina]

Treballo com a professor de cicles d'informàtica.

A la meva feina tots els equips funcionen amb Ubuntu 18.04 amb
escriptori Mate, congel.lats. Però a algunes noves aules on tot just han
començat els estudis de programació de videojocs han posat també Windows
(Unity, Photoshop, etc.)

Els estudiants de sistemes gairebé tot ho fan amb màquines virtuals
Linux, bé amb VirtualBox, bé amb contenidors Docker, bé a Oracle
Academic Cloud o a Amazon AWS academy.


Salutacions


    Àlex


Reply to: