[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Erata pentru etchAndrei Popescu wrote:
>> (Idea e că nu sperăm, ea chair va fi rezolvată la următoarea lansare).
> 
> Defect profesional. Nu promit daca nu știu sigur și în cazul acesta nu 
> depinde de mine ... Deci va fi rezolvată în r1 sau r2?  

Da.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: