[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Erata pentru etchOn Wed, May 30, 2007 at 12:26:23AM +0300, Eddy Petrișor wrote:

> > +pe o partiţie (recomandat pentru utilizatori începători)</q>.  
> > Sperăm ca
> > +această problemă să fie rezolvată cu ocazia unei lansări intermediare.
> > +</p>
> 
> Problema aceasta va fi rezolvată cu ocazia....
> 
> (Idea e că nu sperăm, ea chair va fi rezolvată la următoarea lansare).

Defect profesional. Nu promit daca nu știu sigur și în cazul acesta nu 
depinde de mine ... Deci va fi rezolvată în r1 sau r2?  

> > +<p>
> > +Pentru alte informaţii despre erată şi actualizări a sistemului de instalare vedeţi
> 
> ... și despre actualizările sistemului ...
> 
> >  pagina cu <a href="debian-installer/">informaţii de instalare</a>.
> >  </p>
> 
> > P.S. Traducerea am încărcat-o de ieri, dar nu apare :/ am să întreb pe 
> > d-www, că în log-uri n-am văzut nici o eroare.
> 
> Probabil că da.
 
„Da” ce? Nu contează, am rezolvat.

Regards,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: