[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Erata pentru etchOn Mon, May 28, 2007 at 11:04:12PM +0300, Eddy Petrișor wrote:
 
> Vezi fișierul atașat pentru a înțelege diferența. Era un mesaj care 
> ieșea din ecran în partman-auto. Mesajul e vizibil
> în orice instalare în care se alege generarea automată a unei rețete 
> de partiționare (sau chiar în toate, nu mai știu).
[...]
>  msgid "All files in one partition (recommended for new users)"
> -msgstr "Tot pe o parti??ie (recomandat pentru ??ncep??tori)"
> +msgstr ""
> +"Toate fi??ierele pe o parti??ie (recomandat pentru utilizatori ??ncep??tori)"

De ce e mesajul nou mai lung (sau nu înțeleg eu bine)? Oricum, 
întrebarea era dacă crezi că merită menționat în erată.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: