[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Erata pentru etchAndrei Popescu wrote:
> On Tue, May 29, 2007 at 07:07:18PM +0300, Eddy Petrișor wrote:
>>> întrebarea era dacă crezi că merită menționat în erată.
>  
>> Toate imaginile sunt afectate. Vezi imaginea exemplu.
>>
>> http://eddyp.homelinux.net/~eddy/l10n/debian/etch-di-toolong.png
> 
> Sugestie de text (şi am gasit şi un typo):
> 
> 
> --- webwml/romanian/releases/etch/errata.wml.orig	2007-05-28 20:32:45.000000000 +0300
> +++ webwml/romanian/releases/etch/errata.wml	2007-05-29 19:53:49.000000000 +0300
> @@ -72,6 +72,13 @@
>  <toc-add-entry name="installer">Sistemul de instalare</toc-add-entry>
>  
>  <p>
> -pentru informaţii despre erată şi actualizări a sistemului de instalare vedeţi
> +În timpul partiţionării una dintre opţiuni nu este afişată integral
> +deoarece traducerea este prea lungă. Textul integral este <q>Toate fişierele
> +pe o partiţie (recomandat pentru utilizatori începători)</q>. Sperăm ca
> +această problemă să fie rezolvată cu ocazia unei lansări intermediare.
> +</p>

Problema aceasta va fi rezolvată cu ocazia....

(Idea e că nu sperăm, ea chair va fi rezolvată la următoarea lansare).

> +<p>
> +Pentru alte informaţii despre erată şi actualizări a sistemului de instalare vedeţi

... și despre actualizările sistemului ...

>  pagina cu <a href="debian-installer/">informaţii de instalare</a>.
>  </p>

> P.S. Traducerea am încărcat-o de ieri, dar nu apare :/ am să întreb pe 
> d-www, că în log-uri n-am văzut nici o eroare.

Probabil că da.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: