[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Erata pentru etchAndrei Popescu wrote:
> Salutare,
> 
> Tocmai am încărcat traducerea la erata pentru etch[1]. Ar trebui să fie  
> vizibilă după următorul build. Varianta în engleză este disponibilă 
> aici[2].
> 
> Eddy, am înţeles dintr-o discuţie pe d-i18n că ar fi o eroare în 
> traducerea românească la d-i, iar aceasta ar trebui menționată în 
> erată...

Problema aia ar trebui să fie corectată la 4.0r2. Am semnalat-o imediat după lansarea lui Etch și Frans Pop a fost de
acord să o includă branch-ul de Etch. Ești sigur că trebuie menționată chestia aia?

> [1] http://www.debian.org/releases/stable/errata.ro.html
> [2] http://www.debian.org/releases/stable/errata.en.html-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: