[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Erata pentru etchSalutare,

Tocmai am încărcat traducerea la erata pentru etch[1]. Ar trebui să fie  
vizibilă după următorul build. Varianta în engleză este disponibilă 
aici[2].

Eddy, am înţeles dintr-o discuţie pe d-i18n că ar fi o eroare în 
traducerea românească la d-i, iar aceasta ar trebui menționată în 
erată...

[1] http://www.debian.org/releases/stable/errata.ro.html
[2] http://www.debian.org/releases/stable/errata.en.html

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: