[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu markettor, 29.07.2004 kl. 01.24 skrev Finn-Arne Johansen:
> On Wed, Jul 28, 2004 at 07:45:26PM +0200, Knut Yrvin wrote:
> > onsdag 28. juli 2004, 18:50, skrev Morten Ingebrigtsen:
> > > Som jeg forstår er kjernen i denne diskusjonen en kontrakt mellom SLX
> > > D.L. (for "oppstartshjelp" og tredjelinje support) og firma X (som
> > > kompetanseleverandør mot sluttkunde).
> > 
> > Slik jeg ser det har kjernen i denne siskusjonen blitt til om Linux Labs, 
> > FAJ og andre i "Linux i skolen" skal ha informasjon om hva konkurrerende 
> > foretak kontakter SLX Debian Labs om - før slike firma selv ønsker å gå ut 
> > med informasjon. 
> 
> Hmm, this needs to get translated, as we here is at the core of the
> problem (I think). 


No, we are going to continue this thred only on the norwegian list. It
is mostly interesting for the norwegians.

I'm also going to start a new thread on the subject.

Markus 

-- 
Markus Gamenius

Project leader of "Skolelinux"

www.skolelinux.no

Phone: +47 +908 26 928Reply to: