[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu marketonsdag 28. juli 2004, 18:50, skrev Morten Ingebrigtsen:
> Som jeg forstår er kjernen i denne diskusjonen en kontrakt mellom SLX
> D.L. (for "oppstartshjelp" og tredjelinje support) og firma X (som
> kompetanseleverandør mot sluttkunde).

Slik jeg ser det har kjernen i denne siskusjonen blitt til om Linux Labs, 
FAJ og andre i "Linux i skolen" skal ha informasjon om hva konkurrerende 
foretak kontakter SLX Debian Labs om - før slike firma selv ønsker å gå ut 
med informasjon. 

Prinsippielt er dette problematisk da det griper rett inn i habiliteten til 
de som spør som å vita hva konkurrenter foretar seg - før ting er ferdig 
forhandlet. Hvor riktig er det at f.eks. et styremedlem som samtidig er 
daglig leder i "Linux-firma X" får vite hva konkurrerende selskap som heter 
"Linux-firma Y" spør SLX Debian Labs om? 

Når det gjelder SLX Debian labs, er de allerede et kompetansesenter slik det 
ble skissert fra Utdannins og forskningsdepartementet på møte 15. november 
2002: 

http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/referater/ref_ufd_20021115.txt

I spørsmålet om oversetting av OpenOffice til norsk fra tre fylkesordførere 
skriver UFD på vegne av Statsråden (i brev av 13. mars 2003): 

«Departementet har gjennom særlig kontakt med Skolelinux blitt klar over 
både potensialet som ligger i å bruke åpen programvare og problemene 
knyttet til dette. Departementet vil derfor søke å medvirke til at det 
store dugnadsarbeidet som er lagt ned i bl a Skolelinux kan videreføres i 
en form som både vil komme skolene til del og samtidig sikre at det gis 
gode rammebetingelser for de som skal følge opp denne satsingen. Det vil på 
sikt være den beste måten å ivareta også det initiativet som disse tre 
fylkeskommunene er involvert i.»


- Knut YrvinReply to: