[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: btsync + lynxJag tipsar om syncthing, som är en opensource-version av btsync.
https://syncthing.net/


Det finns färdigkompilerade klienter för windows, *nix, *bsd, och androidapp. Det ska också funka på synology NAS-enheter.
https://github.com/syncthing/syncthing/releases/tag/v0.10.30

Syncthing har versionering, och sparar X senaste revisioner, eller spara alla förändringar under Y dagar.

Värt att kolla upp!

Nackdelen (?) är att det fortfarande är under utveckling, dels själva synkprotokollet, men även klient för iOS:'
https://forum.syncthing.net/t/ios-client-dare-to-beta-test/1795


/StefanOn 07/04/15 13:35, Mateusz Mojsiejuk wrote:
Du kan lösa just det problemed med ssh portforwarding.
Det är väldigt användbart och därför värt att lägga tid på att förstå

om du från din dator med webbrowser kör följande från terminalen
ssh -L 8080:localhost:80 dinuser@ipadresspåbtsyncserver


kommer du på din dator med webbrowser kunna skriva http://localhost:8080
för att komma åt btsync guit
så länge som ssh sessionen är öppen

Jag skulle säga att btsync är OS agnostiskt. De har Binärer för Linux ,
BSD ms. Där alla konfigureras på samma generiska sätt genom ett
webgränsnitt.
Den stora fördelen jag ser mot andra gratisalternativ är att de även har
klienter för iphone ocn android.

Mest saknar den vettig versionshantering av replikerade filer

~M2015-04-06 22:42 GMT+02:00 <jan@lillahusetiskogen.se
<mailto:jan@lillahusetiskogen.se>>:

  On Mon, 6 Apr 2015 21:33:08 +0200
  Mateusz Mojsiejuk <mateusz@fishface.se <mailto:mateusz@fishface.se>>
  wrote:

   > btsync fungerar helt OK faktiskt.
   >
   > Finns ju andra sätt du kan komma åt den webb interfacet än att bråka
   > med terminalbaserade webbrowsers på servern.
   >
   > * Du binda webbservern till interfacet på ditt LAN ( -webui.listen
   > <IP>:<port> Set the webui listening interface) Den går ju att
   > lösenordsskydda med config filen för btsync.
   >
   > * Alt använda ssh med portforwarding för att nå den från en klient
   > dator med browser på
   >
   > ~M
   >

  Jag ser ett par problem här.

  Det första och största är att man tog bort möjligheten att konfigurera
  synkade mappar via konfigureringsfilerna vid övergången från 1.4 till
  2.0. Man kan tydligen köra 1.4-mappar även under 2.0:
  http://forum.bittorrent.com/topic/35272-bittorent-sync-20-and-linux-command-line/
  Man kan naturligtvis fortsätta att köra 1.4 men vad händer vid 3.0?

  Det andra är att jag bara har en port öppen i brandväggen och den
  använder jag till ssh. Det kanske är lösbart att med endast en port
  öppen köra både ssh och HTML, men min begränsade kunskap räcker inte
  till det.

  Och som avslutning, jag är inte helt övertygad om att Linux är en
  första klassens medborgare i btsync-världen. Kanske dumt att bygga fast
  sig i det... Kanske bättre att låta windowsmupparna hantera problemet.

  /Janne


  --
  To UNSUBSCRIBE, email to
  debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
  <mailto:debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org>
  with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
  listmaster@lists.debian.org <mailto:listmaster@lists.debian.org>
  Archive: [🔎] 20150406224244.0692e7d0@igor">https://lists.debian.org/[🔎] 20150406224244.0692e7d0@igor
Reply to: