[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: btsync + lynxOn Mon, 2015-04-06 at 18:22 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Tack för tipset. Jag testade men Elinks säger att URLen innehåller ett
> protokoll "not yet known by Elinks". En koll i källfilen bekräftar
> massor av javascript.

Det verkar som att elinks inte heller stöder JS by default, du får själv
kompilera in stöd isf:
http://elinks.or.cz/documentation/manual.html#ecmascript

Alternativet är edbrowse, fast då får du lära dig att hantera ed
först :)

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: