[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: btsync + lynxbtsync fungerar helt OK faktiskt.

Finns ju andra sätt du kan komma åt den webb interfacet än att bråka med terminalbaserade webbrowsers på servern.

* Du binda webbservern till interfacet på ditt LAN  ( -webui.listen <IP>:<port> Set the webui listening interface)  Den går ju att lösenordsskydda med config filen för btsync.

* Alt använda ssh med portforwarding för att nå den från en klient dator med browser på

~M


2015-04-06 20:00 GMT+02:00 <jan@lillahusetiskogen.se>:
On Mon, 06 Apr 2015 19:03:27 +0200
Sven Arvidsson <sa@whiz.se> wrote:

> On Mon, 2015-04-06 at 18:22 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > Tack för tipset. Jag testade men Elinks säger att URLen innehåller
> > ett protokoll "not yet known by Elinks". En koll i källfilen
> > bekräftar massor av _javascript_.
>
> Det verkar som att elinks inte heller stöder JS by default, du får
> själv kompilera in stöd isf:
> http://elinks.or.cz/documentation/manual.html#ecmascript
>
> Alternativet är edbrowse, fast då får du lära dig att hantera ed
> först :)
>

Jag får nog ta och sova på saken. Det var rätt mycket blandad smågodis
för att kompilera om elinks. Ed har jag använt för länge sedan och utan
större problem förträngt hur den fungerar. Känslan av obehag sitter
fortfarande i.

En annan lösning skulle vara att bara konstatera att eftersom
windowsmänniskorna är så förtjusta i btsync får dom väl köra det på en
egen server.

/Janne


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20150406200048.2336e1a0@igor" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 20150406200048.2336e1a0@igorReply to: