[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: btsync + lynxDu kan lösa just det problemed med ssh portforwarding. 
Det är väldigt användbart och därför värt att lägga tid på att förstå

om du från din dator med webbrowser kör följande från terminalen
ssh -L 8080:localhost:80 dinuser@ipadresspåbtsyncserver


kommer du på din dator med webbrowser kunna skriva http://localhost:8080 för att komma åt btsync guit
så länge som ssh sessionen är öppen

Jag skulle säga att btsync är OS agnostiskt. De har Binärer för Linux , BSD ms. Där alla konfigureras på samma generiska sätt genom ett webgränsnitt.
Den stora fördelen jag ser mot andra gratisalternativ är att de även har klienter för iphone ocn android.

Mest saknar den vettig versionshantering av replikerade filer

~M2015-04-06 22:42 GMT+02:00 <jan@lillahusetiskogen.se>:
On Mon, 6 Apr 2015 21:33:08 +0200
Mateusz Mojsiejuk <mateusz@fishface.se> wrote:

> btsync fungerar helt OK faktiskt.
>
> Finns ju andra sätt du kan komma åt den webb interfacet än att bråka
> med terminalbaserade webbrowsers på servern.
>
> * Du binda webbservern till interfacet på ditt LAN  ( -webui.listen
> <IP>:<port> Set the webui listening interface)  Den går ju att
> lösenordsskydda med config filen för btsync.
>
> * Alt använda ssh med portforwarding för att nå den från en klient
> dator med browser på
>
> ~M
>

Jag ser ett par problem här.

Det första och största är att man tog bort möjligheten att konfigurera
synkade mappar via konfigureringsfilerna vid övergången från 1.4 till
2.0. Man kan tydligen köra 1.4-mappar även under 2.0:
http://forum.bittorrent.com/topic/35272-bittorent-sync-20-and-linux-command-line/
Man kan naturligtvis fortsätta att köra 1.4 men vad händer vid 3.0?

Det andra är att jag bara har en port öppen i brandväggen och den
använder jag till ssh. Det kanske är lösbart att med endast en port
öppen köra både ssh och HTML, men min begränsade kunskap räcker inte
till det.

Och som avslutning, jag är inte helt övertygad om att Linux är en
första klassens medborgare i btsync-världen. Kanske dumt att bygga fast
sig i det... Kanske bättre att låta windowsmupparna hantera problemet.

/Janne


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20150406224244.0692e7d0@igor" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 20150406224244.0692e7d0@igorReply to: