[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: btsync + lynxOn Mon, 2015-04-06 at 17:40 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Hej!
> 
> Jag har installerat btsync på min gamla trötta server. Extersom X inte
> är installerat försöker jag köra Lynx på servern. Lynx funkar utmärkt
> att titta på externa webbsidor med men "localhost:8888" fungerar inte,
> mer än att Lynx frågar om jag vill acceptera cookies från sidan. Sedan
> händer inget.
> 
> Eftersom jag har btsync installerat på flera datorer testade jag Lynx
> på en av dem (Mint). Samma beteende. Däremot fungerar Chromium mot
> "localhost:8888".
> 
> Någon som har någon uppfattning om vad som är fel?

Jag vet inte riktigt vad btsync är, men om det är något webinterface
använder det säkert javascript, som lynx säkert inte klarar, testa
elinks eller liknande. 

_Mängder_ med sidor använder javascript för att rendera gränssnittet,
och utan det får man bara en blank sida :(

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: