[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ubuntu> Varje fork minskar användarbasen för huvudfåran. Hur många utvecklar 
> XFree86 nu när xorg forkade?

Ingen alls, kan man hoppas. Forken gjordes eftersom XFree86 tog i bruk
nya licensvillkor som inte kunde accepteras.

Jfr.:
	XFree86 4.4: List of Rejecting Distributors Grows
	http://yro.slashdot.org/yro/04/02/18/131223.shtml?tid=104
	
	Flame Wars, Forks and Freedom
	http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=05/01/25/1346207&tid=185&tid=117&tid=8Reply to: