[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuOn Mon, Feb 21, 2005 at 07:56:03AM +0100, Anders Wallenquist wrote:
> Personligen är jag av inställningen att allt apt-get-bart med öppna
> deb-arkiv som i viss mån går att kombinera med Debian-arkiv är "Debian".
> Det betyder att jag kanske lite slarvigt tycker Knoppix, Gnoppix, Mepis,
> Ubuntu, Kanotix, Adamantix, MythTV, Libranet och en mängd andra arkiv
> hör till "familjen".
> 
> /Anders

Upplys mig...
Jag blir lite förvirrad nu. Vad skulle då krävas av en "fork" för att
den _inte_ skulle kunna vara accepterad? Hur skulle en
avknoppning/variant av Debian vara av ondo?

Jag har nog den lite naiva synen att allt som hjälper till att sprida
Linux är bra.

//IReply to: