[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian och prestandatisdagen den 22 februari 2005 19.06 skrev Anders Wallenquist:

Yoper är en dist som är helt "egen", dvs den är byggd från grunden utifrån 
källkod. Med andra ord bygger den inte på någon annan distrubition typ 
Debian, som sedan har "trimmats" på olika sätt. I Yoper har man jobbat med 
prelinkning och man har även varit inne och pillat och "rensat" i källkoden 
för att optimera prestanda. Jag har testat Yoper och den är otroligt snabb på 
att öppna upp program. Dessvärre fungerar dess apt-get variant ganska dåligt. 
Dels är tillgången på program starkt begränsad, dels - vilket är värre - 
hänger sig systemet ideligen när man försöker göra dist-upgrade och ibland 
även vid nerladdning av enskilda program. Åtminstone är det min erfarenhet.  

Aktivitetsnivån när det gäller utvecklingen av Yoper verkar vara är ganska låg 
-Yoper har inget stort comunity i ryggen utan står och faller - som det tycks 
- med dess skapare. (Yoper är i huvudsak en enmansdist.) 

> Den som söker prestanda och gillar att skruva kanske väljer Gentoo
> framför Debian eller debian-derivaten.
>
> Testade yoper.org, en slimmad och optimerad Linux-distribution som
> kombinerar synaptic/apt och rpm. Från Nya Zeeland tror jag?
> Installationen gick snabbt, men boot, programstarter och upplevelsen av
> systemet som raskt och responsivt var ännu mer imponerande. På samma
> maskin som jag har Sarge och Ubuntu kunde jag konstatera att det tar 3
> sekunder att starta Openoffice, < 1 att starta Mozilla. Motsvarande
> tider på Ubuntu/Sarge ligger på 18 respektive 7, samma maskin.
>
> Prestandatesten iofs helt ovetenskaplig,  poängen är att grabbarna hos
> Yoper skapar känslan av att jag fått en helt ny maskin som är mycket
> raskare än min gamla. Fick inte igång DRI, men glxgears pinnar på nästan
> i samma takt som i Ubuntu med DRI (1000 fps respektive 1500  fps, ATI
> Radeon 9200, Sarge: 200 fps utan DRI).
>
> Hemligheten kan inte heller vara att programmen är kompilerade för just
> min hårdvara, eftersom installationen sker med binärer. Nej det måste
> vara andra optimeringar och tjyvknep, men det gör inget om målet är att
> maskinen skall *upplevas* snabb. Så det är alltså möjligt att kombinera
> binärpaket och standardinstallation med prestanda. När det gäller
> boot-tid så har även Yoper utrymme att ta igen. Klustrade Linux bootar
> på en eller två blinkningar, det borde våra vardagsmaskiner göra också.
>
> Vad gör Debian eller finns det något Debian-derivat som arbetar med att
> optimera?Reply to: