[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuLeonard Norrgard wrote:

Varje fork minskar användarbasen för huvudfåran. Hur många utvecklar XFree86 nu när xorg forkade?

Ingen alls, kan man hoppas. Forken gjordes eftersom XFree86 tog i bruk
nya licensvillkor som inte kunde accepteras.

Jfr.:
	XFree86 4.4: List of Rejecting Distributors Grows
	http://yro.slashdot.org/yro/04/02/18/131223.shtml?tid=104
	
	Flame Wars, Forks and Freedom
	http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=05/01/25/1346207&tid=185&tid=117&tid=8
Exakt vid en fork finns det alltid två sidor som drar åt skilda håll. När du säger "ingen alls, får man hoppas" så tar du ställning för den ena sidan. Men glöm inte att det finns supportrar för den andra sidan kvar som fortsätter på sin inslagna linje (det finns fortfarande en handfull projekt som distribuerar XFree86). Skillnaden är om man tror att de två nya projekten kommer samarbeta eller inte. När det gäller Xorg respektive Xfree86 så tror jag det dröjer, om det kommer ske alls. Kontroversen ligger på ett filosofiskt plan och kontaminerar allt som respektive projekt producerar.

Skillsmässan Ubuntu och Debian upplever jag vara av en helt annan karaktär och föreställer mig flera synnergieffekter. Men jag ville ställa kontrollfrågan eftersom jag här och var uppfattat lite gnissel.

--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: