[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuIvar Alm wrote:

Upplys mig...
Jag blir lite förvirrad nu. Vad skulle då krävas av en "fork" för att
den _inte_ skulle kunna vara accepterad? Hur skulle en
avknoppning/variant av Debian vara av ondo?
Varje fork minskar användarbasen för huvudfåran. Hur många utvecklar XFree86 nu när xorg forkade? När jag inte kunde köra Evolution under KDE så blev jag Gnomian och KDE tappade en supporter (nu har jag övergivit Evolution för Balsa för Thunderbird).

Jag har nog den lite naiva synen att allt som hjälper till att sprida
Linux är bra.
I sak har du nog rätt, men jag tror det finns fientliga forkar som skadar endera parten och lyckliga forkar som sker i samförstånd och skapar synnergier.

Det jag uppfattar som en "lycklig" fork kanske andra uppfattar som fientlig, därav min fråga. Det verkar finnas ett koncensus att Ubuntu hör till de lyckliga forkarna.


--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: