[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuChristoffer Sawicki wrote:

När jag inte kunde köra Evolution under KDE [...]

Märkligt... Det ska gå alldeles utmärkt. Jag kommenterar detta därför att folk kanske läser ditt inlägg och noterar att Evolution inte går att köra i KDE, vilket inte alls är sant. Varför kunde du inte köra Evolution i KDE?
Det är säkert historia idag, men då strax efter förra århundradet, med KDE 1.x(?) fanns det flera Gnome-program som inte gick bra under KDE. Fönster gick inte att flytta eller ändra storlek på och liknande problem. Det var en tid då företag som Eazel och senare Ximian spottade ut en hel hög med spännande program som gjorde Gnome nödvändigt att bevaka.

Under en övergångsperiod på några år hade jag både KDE och Gnome installerat på mina Linux-burkar, men när det visade sig vara lättare att köra KDE-program under Gnome än tvärt om, så blev det mer och mer Gnome. Men problemen kan mycket väl ha varit knutna till de omogna Gnome-programmen jag envisades med att köra, så inget ont om KDE.

Skall man vara riktigt ärlig så är det först nu som Gnome kan ge KDE en ordentlig match. KDE har under en lång tid IMHO varit både genomtänkt, konsekvent och sammanhållen/heltäckande medan Gnome historiskt varit mer spretig och inkonsekvent.

--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: